Nosūtīt draugam 

Iedzīvotāju iniciatīvas Talsu novadam

logo_IITN.jpg

17.aprīlī  Talsu novada fonds rīkos Talsu novada III Iedzīvotāju forumu, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju ideju apmaiņu un sadarbību, mudināt iedzīvotājus pašiniciatīvai savas apkārtnes dzīves kvalitātes uzlabošanai, sekmēt pilsētu un pagastu saliedētību un jaunās teritoriālās piederības identitātes izkopšanu. Šajā forumā iedzīvotāji dalīsies idejās par novada attīstību, izvirzīs mērķus un vienosies par konkrētu rīcību to īstenošanai.

Bet pirms tam, martā, visos 17 Talsu novada pagastos un pilsētās notiks Apkaimes ideju darbnīcas. Apkaimes ideju darbnīcās iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt savas pilsētas/pagasta stiprās un vājās puses, spriest un vienoties par idejām savas apkārtnes dzīves kvalitātes uzlabošanā, dalīties idejās par to nākotni un izstrādāt attīstības vīziju, kuru deleģētie pārstāvji no katra pagasta un pilsētas prezentēs Talsu novada III Iedzīvotāju forumā.

Ikviens ir aicināts izmantot iespēju runāt par sev būtiskām lietām un padarīt redzamas problēmas, kurām ar kopīgiem spēkiem būtu iespējams rast risinājumu!

Ideju darbnīcās aicināti piedalīties dažādu iestāžu un uzņēmumu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, novadpētnieki, uzņēmēji, izglītības darbinieki, kultūras un sporta dzīves organizētāji un aktīvisti, reliģisko organizāciju pārstāvji, sociālie darbinieki,  māju apsaimniekotāji, komunālo pakalpojumu sniedzēji, dažādu infrastruktūru jomu pārstāvji, tūrisma uzņēmēji, vietējās un starptautiskās sadarbības organizatori, pašvaldības darbinieki, skolu jaunatne, pensionāri un visi citi interesenti!

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets