Nosūtīt draugam 

Veselība, sociālā sfēra

 

Piedāvā bezmaksas audžuģimeņu apmācības kursus >>>

 

Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests aicina izmantot pašvaldības specializēto transportu

05/11/2010

 Cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi un ir nepieciešama palīdzība, lai nokļūtu, piemēram, pie ārsta, Talsu novada pašvaldība piedāvā izmantot pašvaldības specializēto transportu. Trūcīgām un maznodrošinātām personām transporta izmantošana noteiktu kilometru skaitu ir bez maksas, bet pārējiem jāmaksā 10 santīmi par kilometru.

 iinvalids.jpg

 

Talsu novada pašvaldība sniedz specializētā autotransporta pakalpojumu, kura mērķis ir nodrošināt personas ar pārvietošanās traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Autotransporta vadītājs ir pieredzējis darbam ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem un viņš palīdzēs gan iekļūt, gan izkļūt no transporta līdzekļa.

Autotransporta pakalpojumu bez maksas var izmantot trūcīgas personas (gada laikā ar ne vairāk kā 480 kilometrus) un maznodrošinātas personas (gada laikā ne vairāk kā 400 kilometrus).

Pārējiem par pakalpojumu ir jāmaksā 10 santīmi par vienu kilometru un 2 lati stundā par gaidīšanu, piemēram, pie ārstniecības iestādes. Ja pakalpojums tiek sniegts ārpus darba laika, tad samaksa ir augstāka. Šī maksa attiecas uz Talsu novada iedzīvotājiem, citu pašvaldību iedzīvotājiem jāmaksā 38 santīmi par kilometru, bet priekšroka, protams, ir Talsu novada cilvēkiem.

Lai saņemtu pašvaldības autotransporta pakalpojumu, jāvēršas Talsu novada pašvaldības sociālajā dienestā Talsos (tālrunis 63237678) vai pie jebkura sociālā dienesta darbinieka pilsētu un pagastu pārvaldēs. Pirmoreiz pieprasot pakalpojumu, jāiesniedz rakstisks iesniegums, bet atkārtoti pakalpojumu varēs pieprasīt telefoniski.

_________________________________________________________________ 

Neatliekamai palīdzībai nodrošina finansējumu

01/11/2010

 Valdība slimnīcām piešķīrusi papildus finansējumu neatliekamās medicīniskās palīdzības un ambulatorās palīdzības nodrošināšanai. Papildus 611 tūkstošus latu saņēmusi arī Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca.

 slimnica_logo.jpg

„Ir gandarījums, ka valdība atbalstījusi Veselības ministrijas priekšlikumus piešķirot papildus finansējumu ārstniecībai, tādejādi labojot kļūdu, kas tika pieļauta plānojot veselības aprūpes budžetu 2010.gadam. Līdz ar to mūsu slimnīca līdz gada beigām bez ierobežojumiem varēs nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem,” klāsta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Egija Siliniece.

 

Jāatgādina, ka apstiprinot veselības aprūpes budžetu 2010.gadam, stacionāriem finansējums tika ievērojami samazināts. Piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai tika piešķirts finansējums, kas neatliekamo medicīnisko palīdzību paredzēja nodrošināt 5937 pacientiem, lai gan faktiski gada laikā tiek ārstēti vidēji 8000 neatliekamo pacientu. Šobrīd šī situācija ir atrisināta.

 

Tāpat papildus finansējums piešķirts ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai, kas ietver vizītes pie speciālistiem, kā arī diagnostikas un laboratorijas izmeklējumus. Iepriekš valsts finansējuma trūkuma dēļ ambulatoro pacientu skaits bija jāierobežo, tādēļ veidojās rindas par ko iedzīvotāji bija ļoti neapmierināti. Papildus piešķirtais finansējums ļauj būtiski tās samazināt. Piemēram, pie acu ārsta iepriekš rindā bija jāgaida mēnesis, tagad trīs dienas, bet uz ultrasonogrāfiju iepriekšējā mēneša vietā tagad rindā jāgaida nedēļa. Arī pie citiem speciālistiem un uz diagnostikas pakalpojumiem rindas mazinājušās divas, trīs reizes. Tomēr ir daži izņēmumi, tai skaitā rinda nav mazinājusies pie nefrologa, jo visā Ziemeļkurzemē ir tikai viens šāds speciālists.

 

Plānveida palīdzība arī turpmāk tiks sniegta dienas stacionārā, kas nodrošina ķirurģisko un terapeitisko palīdzību gadījumos, kad nav vajadzīga ilgstoša uzturēšanās slimnīcas nodaļā.

 

Jāuzsver, ka trūcīgajiem medicīniskā palīdzība ir bez maksas, un viņu ārstēšanai nekādas kvotas netiek ņemtas vērā. Tai skaitā trūcīgajiem pacienta iemaksa nav jāmaksā par ģimenes ārsta un speciālista apmeklējumu, par ārstēšanos diennakts vai dienas stacionārā, kā arī par ārsta nozīmētajiem diagnostikas izmeklējumiem, par ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju un nav jāsedz līdzmaksājums par slimnīcā veiktu ķirurģisko operāciju. Bez maksas medicīnisko palīdzību saņem iedzīvotāji ar trūcīgās personas izziņu, kas apliecina, ka viņu ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 150 mēnesī, tiek segti 50%.

 

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, Ventspilī papildus stacionārajiem pakalpojumiem, pacientus ambulatori pieņem sekojoši sertificēti speciālisti – okulists, kardiologs, pulmonologs, internists, urologs, nefrologs, ginekologs, neirologs, ORL, infektologs un traumatologs- ortopēds. Slimnīca piedāvā arī plašu diagnostikas izmeklējumu klāstu – magnētiskās rezonanses izmeklējumus, datortomogrāfiju, USG, duplekssonoskopiju, ehokardiogrāfiju un neirosonogrāfiju bērniem. Tāpat slimnīcā darbojas brūču aprūpes kabinets un procedūru kabinets.

 

Savukārt slimnīcas Talsu filiālē pacientus ambulatori pieņem šādi sertificēti speciālisti – endrokrinologs, arodslimību speciālists, otolaringologs, nefrologs, ķirurgs, ginekologs un terapeits. Tiek piedāvāti diagnostikas izmeklējumi – datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, endoskopija un rentgens. Tāpat Talsos darbojas pēdu aprūpes kabinets, ir laboratorija, kā arī kopš maija strādā uzņemšanas nodaļa, kur tiek nodrošināta neatliekamā palīdzība. Sarežģītākos gadījumos, kur nepieciešama daudzprofilu neatliekamā medicīniskā palīdzība, tiek nodrošināta Ventspilī. Talsos ir gan diennakts stacionārs ar intensīvās terapijas nodaļu, gan dienas stacionārs.

 

Turpmākai informācijai:

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

valdes priekšsēdētāja Egija Siliniece

Tālr. 636 22658

__________________________________________________________________

Ģimenes ārsti tiekas ar pašvaldības vadību un speciālistiem

14/10/2010

 5. oktobrī SIA „Ziemeļķurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles mācību klasē uz sarunu ar Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Solvitu Ūdri, Talsu novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Uldi Puļķi, SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Daini Gīli un valdes locekli Kristīnu Bidzāni tika aicināti ģimenes ārsti, lai uzklausītu viedokļus par situāciju veselības aprūpē un medicīnisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī sniegtu detalizētu informāciju par Ziemeļķurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles darbību, kurā no šī gada maija tiek nodrošināts paplašināts neatliekamās palīdzības pakalpojumu klāsts.

 Gilis_Bidzane_Udre_small.jpg

Attēlā: D.Gīlis; K.Bidzāne, S.Ūdre

 Sarunas ievaddaļā Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Ūdre klātesošos informēja par turpmāko veselības aprūpes funkciju paplašināšanu, kas ietver arī tādu ļoti nozīmīgu jautājumu kā jaunās slimnīcas būvniecība. Talsu novada dome ir uzsākusi darbu pie attīstības projekta par jaunas ēkas būvniecību Stendes ielā 1, kurā tiks piedāvātas telpas ambulatorās veselības pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā ģimenes ārstiem un citiem specializētiem ārstiem. Īstenojot projektu, tiktu izveidota kvalitatīva un optimāla infrastruktūra ambulatoru pakalpojumu sniegšanai. „Talsiem tiek dota iespēja būvēt jaunu slimnīcas ēku. Slimnīcai būs jānodrošina ātra un efektīva darbība, pielietojot augsta līmeņa medicīniskās tehnoloģijas un medikamentus. Tāpēc svarīgi ir informēt Jūs visus par jaunās slimnīcas būvniecības iecerēm, plānotajām funkcijām un turpmāko darbību, kā arī uzzināt Jūsu viedokli veselības aprūpes jautājumos, jo būtiska ir abpusēja sadarbība ”, savā uzrunā uzsvēra S. Ūdre. 

 

Lai novērtētu situāciju un mediķu pieprasījumu pēc šīs jaunbūves, S. Ūdre aicināja ārstus aizpildīt aptaujas anketas, jo Talsu novada pašvaldība veic ambulatorās aprūpes pakalpojumu sniedzēju – speciālistu aptauju, kas ļaus pašvaldībai izvērtēt ne tikai pieprasījumu pēc šīs jaunbūves, bet arī to, kur un kādās telpās patlaban atrodas ģimenes ārstu prakses vietas, cik par tām nākas maksāt, un vai ārsti būtu ieinteresēti pārcelties uz jauno ambulatorās veselības aprūpes ēku Stendes ielā 1.

Aptaujas anketa tiks nosūtīta Talsu novada ārstiem - ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tiks ievietota pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv , lai arī topošie ārsti uzzinātu par iespējām atvērt privātpraksi Talsu jaunajā slimnīcā.

  Anketa

Ģimenes ārstiem radās jautājums kad plānota slimnīcas celtniecība? Uz ko Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Ūdre atbildēja, ka līdz šā gada nogalei tiks sakārtotas īpašuma tiesības Zemes grāmatā, tad sākšoties ēkas projektēšana un būvniecība. Slimnīcu paredzēts nodot ekspluatācijā 2013. gadā. Jaunajā slimnīcā plānots ap16 telpām izīrēt ārstiem – ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem.

Sarunas turpinājumā par jaunās slimnīcas funkcijām un plānoto medicīnisko pakalpojumu sniegšanu informēja SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Dainis Gīlis un valdes locekle Kristīna Bidzāne.

D. Gīlis jaunās slimnīcas iespējas salīdzināja ar Ventspils slimnīcu, kurā telpas nomā pieci ģimenes ārsti, jo arī Talsu jaunās slimnīcas būvniecības mērķis ir pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pieejamība, kā arī nodrošināt pienācīgus darba apstākļus darbiniekiem, kas strādā veselības aprūpē.

 gim_arsti_small.jpg

Ģimenes ārstus satrauc fakts, ka no Latvijas aizbrauc jaunās paaudzes ārsti, bet ja jaunā slimnīca būs mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkota un mājīga, tad jaunie ārsti būs motivēti nākt strādāt arī uz Talsiem.

K.Bidzāne informēja, ka patlaban tiek veidota SIA „Ziemeļķurzemes reģionālā slimnīca” mājas lapa, lai visiem interesentiem būtu ērti pieejama informācija gan par sniegto pakalpojumu klāstu, izmaksām un citām aktualitātēm, piemēram, slimnīcas darbības rādītājiem.

Noslēgumā klātesošie secināja, ka ir nepieciešama veselīga konkurence, lai iedzīvotājiem tiktu dota iespēja izvēlēties, kur un kādā kvalitātē saņemt medicīnas pakalpojumus, jo monopolstāvoklis neveicina attīstību.

 

Inga Priede

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

__________________________________________________________________

 

Par vietas izvēli jaunās slimnīcas būvniecībai

Pēdējo nedēļu laikā sabiedrībā notiek aktīva viedokļu izteikšana par vietas izvēli SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles jaunās ēkas būvniecībai. Šajā sakarā gribam sniegt objektīvu skaidrojumu par iemesliem, kāpēc vairākums deputātu balsoja par jaunās slimnīcas ēkas būvniecību Stendes ielā 1.

Salīdzinot ar iepriekš plānotās Talsu reģionālās slimnīcas būvniecību, kura 2007. gadā tika plānota ar 23000 m² lielu apbūves teritoriju, šis objekts aizņems vien aptuveni 3500 m² un tam būs pavisam citas veselības aprūpes funkcijas. Slimnīcai būs jānodrošina ātra un efektīva darbība, pielietojot augsta līmeņa medicīniskās tehnoloģijas un medikamentus. Mēs priecājamies, ka Talsiem vispār tiek dota iespēja būvēt jaunu slimnīcas ēku, un centīsimies nepazaudēt šo iespēju, atzīst deputāti. Tomēr gan deputātu, gan Talsu novada iedzīvotāju viedokļi dalās, diskutējot par jaunās slimnīcas atrašanās vietu.

Veselības ministra viedoklis

23. jūlijā, Ziemeļkurzemes slimnīcā darba vizītē bija ieradies veselības ministrs Didzis Gavars. Viņa mērķis bija iepazīties ar tās darbu pēc Ventspils un Talsu slimnīcas apvienošanās, tāpēc D. Gavars apmeklēja gan Talsu, gan Ventspils slimnīcu, kā arī apskatīja jaunās slimnīcas ēkas būves iespējamās vietas Talsos. Ministra mērķis bija redzēt, kā slimnīcas filiāle Talsos darbojas, jo 27. jūlijā notika Ministru kabineta sēde, kurā tika skatīts jautājums par jaunas slimnīcas būvniecību Talsos, piešķirot tai Eiropas Savienības finansējumu. Ministrs tika iepazīstināts ar būvniecības iespējamajām vietām. D. Gavara kungs atbalstīja būvniecības vajadzību, vietas izvēli atstājot dalībnieku ziņā, jo apvienošanās līgumā ar Ventspils slimnīcu ierakstīts, ka Talsu, Dundagas, Rojas novadam kā kapitāldaļu turētājiem ir veto tiesības attiecībā uz Talsu filiāles darbību. Vizītes laikā veselības ministrs Didzis Gavars uzsvēra, ka Ventspils un Talsu slimnīcu apvienošanās Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā kalpo kā pamudinājums citām ārstniecības iestādēm Latvijā sekot šim piemēram. Jāpiezīmē, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir pirmais reģionālās un lokālās slimnīcas apvienošanās projekts Latvijā.

SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dalībnieku – Talsu, Dundagas un Rojas novadu pašvaldību pārstāvju redzējums

SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 27.maija ārkārtas dalībnieku sapulcē tika izskatīts jautājums, par zemes gabala izvēli jaunas slimnīcas celtniecībai, vadoties pēc kritērijiem, ka jaunbūve galvenokārt būs domāta ambulatorajiem pacientiem un dienas stacionāram, kas aizņems aptuveni 3500 kvadrātmetrus. Talsu novada būvvaldes un zemes nodaļas speciālisti iesniedza sarakstu ar pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem, līdz ar to tika izvērtēti pieci zemes gabali, kas ir pašvaldības īpašumā - Stendes iela 1, V.Ruģēna iela 7, Gravas iela 3 , 1. maija iela 15 (Pionieru parka teritorija), Ezera iela 26.

V.Ruģēna iela 7 (patreizējā slimnīcas atrašanās vieta), tika izvēlēta ar piebildi, ja tiks rasts risinājums par slimnīcai pieguļošā zemes gabala iegūšanu no īpašnieka, jo patreizējās slimnīcas ēkai nav pietiekams zemes gabals, lai šeit būvētu jaunu ēku un tuvumā atrodas Pilskalns. Atjaunot patreizējo ēku ir neiespējami, jo ēkas pamati ir nolietojušies, nepietiekamas lietus ūdens novadīšanas sistēmas dēļ pagrabā nonāk lietus ūdeņi, kas bojā pagraba sienas. Jaunu ēku uz šādiem pamatiem celt nevar, to apstiprina arī ekspertu dotie slēdzieni. Būtībā patreizējā ēka jānojauc pilnībā un jāuzceļ no jauna, kas sadārdzinātu būvniecības izmaksas, kuras nevar iekļaut Eiropas finansētā projekta izmaksās. Savukārt slimnīcai būtu šajā laikā jāpārceļas uz citām telpām, kas atkal prasītu materiālus ieguldījumus. Ezera ielā 26 (kur iepriekš tika plānota jaunas reģionālās slimnīcas būvniecība), tika atzīta par nepiemērotu šāda veida slimnīcai, jo zemes gabals atrodas tālu no centra, kas apgrūtinātu pacientu plūsmu uz slimnīcu, kā arī šajā teritorijā nav atbilstošas infrastruktūras – nav izbūvēti ūdensvadu un kanalizācijas tīkli, siltummezgli, komunikācijas sistēmas. Visas šīs minētās infrastruktūras sakārtošana, prasītu lielus finansiālus ieguldījumus pašvaldībai.

 1. maija ielā 15, jeb tā sauktā Pionieru parka teritorijā un Gravas ielā 3, nāktos veikt grozījumos teritorijas plānojumā, kas aizņemtu zināmu laiku. Bez tam minētās vietas atrodas zaļās zonas teritorijā, bet būvniecības darbu sakarā, kokus nāktos izzāģēt. Arī konfigurācija šajās vietās ir tāda, ka nav iespējams izveidot normālu laukumu slimnīcas būvniecībai.

Ņemot vērā visus šos apstākļus, par vispiemērotāko vietu slimnīcas būvniecībai tika izvēlēta Stendes iela 1. Jāpiebilst, ka objekts atradīsies tuvāk Ozolu ielai.

 slimnicas_vieta_small.JPG

 SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valde vadās pēc slimnīcas pieejamības visiem iedzīvotājiem

SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valde izskatot piedāvātos zemes gabalus vadījās pēc slimnīcas pieejamības visiem iedzīvotājiem, gan tiem, kas pārvietojas ar kājām, ratiņkrēslos, ar automašīnu vai izmanto sabiedrisko transportu. Vadoties pēc kritērijiem, ka jaunbūve galvenokārt būs domāta ambulatorajiem pacientiem un dienas stacionāram (poliklīnikas tipa). Tātad cilvēkiem, kuri slimnīcā būs neilgu laiku. Slimnīcas pamatfunkcijās plānota ambulatoro pakalpojumu sniegšana (ārstu-speciālistu kā, piemēram, endokrinologa, okulista, ausu, kakla un deguna ārsta un citu speciālistu konsultācijas), traumpunkts, diagnostika, laboratorijas pakalpojumi, hemodialīze (mākslīgā niere), rehabilitācija, dienas stacionārs, neatliekamā palīdzība – uzņemšanas nodaļa, operāciju bloks, diennakts stacionārs ar terapijas, intensīvās terapijas un ķirurģijas profila gultas vietām. Jāatzīmē, ka jaunā slimnīca tiks celta par Eiropas Savienības un Valsts piešķirto finansējumu.

Kāpēc tika pieņemts šāds domes lēmums un deputātu izvēle krita par labu teritorijai Stendes ielā 1, skaidro Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Dainis Ģīlis, kurš piedalījās arī Talsu novada domes ārkārtas sēdē.D. Ģīļa kungs informēja, kajautājums par zemes gabala izvēli tika izskatīts ārkārtas dalībnieku sapulcē, kurā piedalījās Talsu, Dundagas un Rojas novadu pašvaldību pārstāvji, un, kuri deva priekšroku iespējai slimnīcu būvēt Stendes ielā, lai pacientiem, kuri iebrauc Talsos būtu ērti nokļūt slimnīcā. Valdē tika skatīta pakalpojuma pieejamība, jo kapitālsabiedrībai jānodrošina efektīva darbība tādēļ jaunbūvei jābūt vietā, kur var piekļūt ar kājām, ar invalīdu ratiņiem, ar sabiedrisko transportu, automašīnām, tātad jānodrošina pietiekama pacientu plūsma. Stendes un Brīvības ielai ļoti tuvu ir daudzīvojamo namu masīvi, privātās mājas, turpretī vieta Ezera ielas un Draudzības ielas krustojumā atrodas klajā laukā, un ir tālāk no pilsētas centra.

D. Gīlis uzsvēra, ka tika analizētas vairākas jaunās slimnīcas atrašanās vietas, pavisam piecas. Vadoties pēc kritērijiem, ka jaunbūve galvenokārt būs domāta ambulatorajiem pacientiem un dienas stacionāram, līdz ar to būs kompakta un neliela. Tāpēc par to, ka izvēlētā vieta varētu būt pārāk maza nevarot būt ne runas.

Visā Eiropā un līdz ar to arī Latvijā mainās veselības aprūpes politika, būtiski samazinās atrašanās laiks slimnīcā. Gulēšana stacionārā 10 dienas un vairāk netiek atbalstīta un tiek virzīta uz to, ka ir jāizmanto dienas stacionārs. Ja Eiropā slimnīcā cilvēks vidēji atrodas divas dienas, tad arī Latvijā jātiecas uz to, ka optimālais stacionārā pavadītais laiks būtu ne vairāk kā 6 – 10 dienas. Pretējā gadījumā tas nozīmētu lielas izmaksas gan pacientam, gan slimnīcai.

Savukārt SIA ,,Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekle Kristīna Bidzāne norādīja, ka ir vēl kāds apstāklis, kas runā par sliktu būvniecībai Ezera ielā. Proti, caurskatot dokumentāciju par Ezera ielas 26 izpēti, bažas radīja Valsts kultūras aizsardzības pieminekļu inspekcijas izsniegtais dokuments, kas norāda, ka celtniecības objekts atrodas Talsu senkapu aizsardzības zonā, un, ja būvniecības darbu laikā tiek atklāti jauni apliecinājumi, darbi jāpārtrauc.

K. Bidzānes kundze norāda: „Jaunās slimnīcas mērķis ir nodrošināt augsti kvalitatīvus ambulatoros medicīniskos pakalpojumus un neatliekamo palīdzību Talsu, Dundagas un Rojas novadu iedzīvotājiem, nodrošinot šo pakalpojumu pieejamību, kas tika ņemts vērā vērtējot piedāvātās vietas jaunajai būvei.

Par to, ka Stendes ielas teritorija ir piemērota jaunās ēkas būvniecībai, informācija tika saņemta no Talsu novada Būvvaldes vadītāja U.Puļķa, veicot brīvo pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu izpēti un atlasi pēc platības šāda apjoma būvei, Stendes ielā ir 16000 m² liels zemes gabals, kas pieder pašvaldībai.

Deputāti pamato savu izvēli

Talsu novada domes priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs, skaidro, ka skiču projekts un izpēte tam modelim, kurš bija domāts iepriekš – reģionālās slimnīcas celtniecībai, šobrīd vairs nav izmantojams jaunās slimnīcas ēkas būvniecībai, ar to jārēķinās. Jaunā slimnīcas ēka būs labāk sasniedzama lielai daļai Talsu pilsētas iedzīvotājiem, kuriem nav sava personīgā transporta. M. Krotova kungs nepiekrīt dažu deputātu apgalvojumiem, ka slimnīcas pakalpojumu ņēmēji galvenokārt pārvietojas ar savu transportu. Protams, sabiedrisko transportu var noorganizēt, bet, ja pārvadātājiem maršruts būs nerentabls, pašvaldībai būs jāsedz zaudējumu daļa. Arī to, ka var tikt kavēta Talsu pilsētas attīstība, un varētu tikt zaudētas prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros realizējamā projekta „Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai” otrās kārtas īstenošana, domes priekšsēdētājs noliedz, jo esot sazinājies ar Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju, ka slimnīca nav noteicošais apstāklis, lai minētais kvartāls tiktu attīstīts.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Lūks norāda, ka vairāku iemeslu dēļ balsojis par to, ka slimnīca jābūvē Stendes un Brīvības ielas krustojumā. Viņaprāt, šajā vietā ir labāka infrastruktūra. Arī tas, ka Brīvības ielā ir skaista apkārtne ar apstādījumiem un kokiem, viņaprāt, ļaus slimnīcai organiski iekļauties ainavā. Savu viedokli par patlaban notiekošo situāciju A. Lūka kungs vēlas paust ar dzejnieces Z. Mauriņas citātu: „Vai tiešām cilvēks nekam tik labprāt nenotic kā ļaunām valodām par savu tuvāko? Tās nejauši kaut kur dzirdējis, viņš labprāt atkārto saprasto un pārprasto, pievienodams vēl savu porciju rauga. Pietiek laikrakstā vai kaut kur citur publiskā vietā izteikt negatīvu spriedumu, un jau to visur dzird pieminam, gan smejoties, gan liekulīgi skumstot. Nevienam neiekrīt prātā ļauno valodu čūskai uzmīt uz galvas, to iznīcināt vai arī pārliecināties, cik tur patiesības. Cik labprāt atkārto ļauno vārdu, tik nelabprāt labo. Dzirdētai uzslavai paiet garām, to nepamana, ātri aizmirst, apšauba, apdrupina, apgrauž. Šai parādībai dziļi psiholoģisks iemesls: ļauns darbs un ļauna slava sīkbūtnēm atvieglo dzīvi, stiprina viņu farizejisko paštaisnīgumu.”

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Ūdre uzsver, ka ar šo atbildīgo lēmumu Talsu pilsēta iegūst papildus attīstības iespējas – Ezera un Draudzības ielu kvartāls tāpat tiks attīstīts kā plānots, piedevām vienlaicīgi ar slimnīcas jaunbūves celtniecību Stendes ielā, tiks attīstīta un labiekārtota arī šī pilsētas daļa. Pats svarīgākais ir tas, ka Talsos būs jauna slimnīca. S.Ūdres kundze uzskata, ka visu šo ažiotāžu ir radījusi Tautas partija, kas līdzīgi jau esot rīkojusies pagājušajā gada augusta un septembra mēnešos, kad no šīs partijas deputātiem tika rakstīti neskaitāmi pieprasījumi un sasauktas ārkārtas sēdes, biedējot ar neatgriezeniskām sekām veselības aprūpē Talsu novadā, ja Talsu slimnīca tiktu apvienota ar tolaik esošo Ventspils reģionālo slimnīcu. Arī tolaik tika manipulēts ar mūsu iedzīvotājiem, paužot nepareizu un sagrozītu informāciju. „Atcerēsimies septembri, kad Talsu slimnīca principā tika slēgta. Šobrīd, kad kopš maija Talsu slimnīcā ir nodrošināts paplašināts neatliekamās palīdzības pakalpojumu apjoms, un tas ir ievērojami pieaudzis, nekā tas bijis kopš 2009.gada augusta, kad Talsu slimnīcai tika piešķirts aprūpes slimnīcas statuss. Talsos iedzīvotāji var saņemt diennakts terapeitiska un ķirurģiska profila neatliekamo medicīnisko palīdzību un citus medicīniskos pakalpojumus, esam saņēmuši Veselības ministrijas atzinību par ļoti veiksmīgu slimnīcu reorganizāciju, un tiekam minēti par paraugu citiem. Deputātiem ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību un vārdiem, informējot sabiedrību par svarīgiem lēmumiem, ne tikai akli izmantot visus līdzekļus, gatavojoties Saeimas vēlēšanām”, rezumē domes priekšsēdētāja vietniece.

Nobeigumā gribas atzīmēt, ka jūtamies vainīgi sabiedrības priekšā, jo netiek veikts iespējami plašs izskaidrošanas darbs, lai iedzīvotāji zinātu iemeslus kāpēc ir pieņemts tieši šāds domes lēmums. Jāatzīst, ka informācijas sniegšana ir pietiekami ierobežota. Proti, lai paustu plašāku viedokli, piemēram, reģionālajā laikrakstā “Talsu Vēstis”, nākas pirkt apmaksātu laukumu. Centīsimies plašāku skaidrojumu un projekta īstenošanas gaitu, atspoguļot pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv, Talsu televīzijā, Talsu novada domes informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas”, Talsu novada attīstības programmas izstrādes laikā un visās iespējamajās tikšanās reizēs ar Jums Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāji.

  Slimnīcas vietas plāns

 

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets