Nosūtīt draugam 

Izsoles

 

Par atkātotu izsoli 

nekustamajam īpašumam ”Avoti”, Strazdē

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam – ēkām (pirts un šķūnis) un zemes gabalam ar kopējo platību 0,08 ha, kas atrodas „Avoti”, Strazdes pagastā, Talsu novadā. Sākumcena Ls 2000,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 200,00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 06.oktobrim plkst.12ºº.

Izsole notiks 2011.gada 07.oktobrī plkst.10ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 06.oktobrim plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63254889.

           Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 31.08.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

    IZSOLES NOTEIKUMI 

 

________________________________________________________    

 

Par izsoli nekustamajam īpašumam "Rāviņos", Strazdes pagstā

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam – zemes gabalam ar kopējo platību 2,29 ha un uz tā esošo būvi (gateri), kas atrodas ”Rāviņos”, Strazdes pagastā, Talsu novadā. Sākumcena Ls 6000,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 600,00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 06.oktobrim plkst.12ºº.

Izsole notiks 2011.gada 07.oktobrī plkst.11ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 06.oktobrim plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63254889.

 IZSOLES NOTEIKUMI 

            Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 31.08.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka uzaicinājumā norādītajā termiņā.

___________________________________________________________________

Par izsoli nekustamajam īpašumam Aveņu ielā 7, Talsos

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam –zemes gabalam ar kopējo platību 0,0620 ha, kas atrodas Aveņu ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Sākumcena Ls 2000,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 200,00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 06.oktobrim plkst.12ºº.

Izsole notiks 2011.gada 07.oktobrī plkst.14ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 06.oktobrim plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63232128.

 IZSOLES NOTEIKUMI

            Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 31.08.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka uzaicinājumā norādītajā termiņā.

_________________________________________________________________

Par izsoli nekustamajam īpašumam "Vīnlejas", Valdgales pagastā

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam – zemes gabalam ar kopējo platību 3,66 ha un uz tā esošām būvēm (dzīvojamā māja un divas palīgēkas), kas atrodas ”Vīnlejās”, Valdgales pagastā, Talsu novadā. Sākumcena Ls 2000,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 200,00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 06.oktobrim plkst.12ºº.

Izsole notiks 2011.gada 07.oktobrī plkst.9ºº.

 

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 06.oktobrim plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63291252.

 IZSOLES NOTEIKUMI

            Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 31.08.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka uzaicinājumā norādītajā termiņā.

 _________________________________________________________________

Par izsoli nekustamajam īpašumam "Dīriņi", Balgales pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam – zemes gabalam ar kopējo platību 40,5 ha, kas atrodas ”Dīriņos”, Balgales pagastā, Talsu novadā. Sākumcena Ls 29000,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 2900,00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 06.oktobrim plkst.12ºº.

Izsole notiks 2011.gada 07.oktobrī plkst.13ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 06.oktobrim plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63254790.

 IZSOLES NOTEIKUMI

Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 31.08.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka uzaicinājumā norādītajā termiņā.

___________________________________________________________________

 

Par izsoli nekustamajam īpašumam "Pastendes veikals", Ģibuļu pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam –vienstāva mūra ēku (veikalu), aku un malkas šķūni, kas atrodas ”Pastendes veikals”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Sākumcena Ls 6400,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 640,00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 06.oktobrim plkst.12ºº.

Izsole notiks 2011.gada 07.oktobrī plkst.12ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 06.oktobrim plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63291037.

 IZSOLES NOTEIKUMI

Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 31.08.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka uzaicinājumā norādītajā termiņā.

 

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets