Nosūtīt draugam 

Izsoles

 

Nekustamais īpašums "Rāviņi", Strazdes pagastā, Talsu novadā 

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam - „Rāviņi”– gatera ēka un zemes gabals ar kopējo platību 2,29 ha, kas atrodas Strazdes pagastā, Talsu novadā. Sākumcena Ls 9600,00, solis – Ls 300,00, drošības nauda Ls 960,00. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 17.martam plkst.12ºº. Izsole notiks 2011.gada 18.martā plkst.12ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

 Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 17.martam plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63254889.

            Izsolē arī var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 27.01.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu  (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

__________________________________________________________________

 Nekustamais īpašums Darba ielā 23-15a, Talsos, Talsu novadā

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam - nedzīvojamā telpa Nr. 15A, ar kopējo platību – 12,3 m², kas ir dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma 122/16095 domājamās daļas, kas atrodas Darba ielā 23-15A, Talsos, Talsu novadā. Sākumcena Ls 1500,00, solis – Ls 100,00, drošības nauda Ls 150,00. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 17.martam plkst.12ºº. Izsole notiks 2011.gada 18.martā plkst.11ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

 Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem arī var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 17.martam plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63232150.

            Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 27.01.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu  (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

__________________________________________________________

Nekustamais īpašums Strautu ielā 6-1, Sabilē, Talsu novadā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašums Nr. 1, ar kopējo platību – 41,4 m², kas ir dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma 4140/16750 domājamās daļas, kas atrodas Strautu ielā 6, Sabilē, Talsu novadā. Sākumcena Ls 2700,00, solis – Ls 50,00, drošības nauda Ls 270,00. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2011.gada 17.martam plkst.12ºº. Izsole notiks 2011.gada 18.martā plkst.10ºº.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes sēžu zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

 Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem arī var iepazīties un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 109.kabinetā, darbdienās no plkst. 8ºº-12oo un no 13oo-16ºº līdz šā gada 17.martam plkst. 12ºº. Tālrunis uzziņām 63232119. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties pa tālr. 63291182.

            Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti 27.01.2011. Talsu novada domes sēdē) reģistrējušies par izsoles dalībniekiem un iemaksājuši drošības naudu un reģistrācijas maksu  (Ls 20,00) Talsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009113532, norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā.

    

 

 

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets