Nosūtīt draugam 

Būvvalde

Kareivju ielā 7, Talsi

 I korpuss 1. stāvs

vadītājs Uldis Puļķis - Tālr.: 63237685; 26433851

vadītāja vietnieks Aivars Lācis - Tālr.: 63237687; 29274744

būvinspektors Solvita Mālmeistere - Tālr.: 63237686; 29177931

būvinspektors Ēvalds Žaimunds - Tālr.: 63237686; 29295950

māksliniece Antra Auziņa - Tālr.: 63237687; 26404512

lietvede Ārija Krieķe - Tālr.: 63237687

fakss: 63237688

___________________________________________________________________

 

                                 Informācija par 2010.gadā

Talsu novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām

 

 Informācija par 2010.gada augusta mēnesī izsniegtajām būvatļaujām

 Informācija par 2010.gada jūlija mēnesī izsniegtajām būvatļaujām

   Informācija par 2010.gada jūnija mēnesī izsniegtajām būvatļaujām

  Informācija par 2010.gada maija mēnesī izsniegtajām būvatļaujām

 

  AKCEPTĒŠANA BŪVOJEKTU TEHNISKO PROJEKTU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS

  BŪVNIECĪBAS PIETEIKUMI REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS

  PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS

 BŪVNIECĪBAS (BŪVES NOJAUKŠANAS) IESNIEGUMI-UZSKAITES KARTE 2010.GADA JANVĀRIS-APRĪLIS  (178.29 KB)

 Informācija par 2010.gadā janvāris- aprīlis Talsu novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām (226.29 KB)

 TEHNISKO PROJEKTU AKCEPTĒŠANA 2010.GADA JANVĀRIS-APRĪLIS  (266.57 KB)

 Informācija par 2010.gada Talsu novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām (213.33 KB)

 PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA JANVĀRIS-APRĪLIS  (180.86 KB)

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets