Nosūtīt draugam 

Attīstības programma

 

 Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijaspubliskā apspriešana

„No 2011.gada 18.jūlija līdz 2.septembrim notiek Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Programmai tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros no 2011.gada 25.jūlija līdz 2.septembrim notiek vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Sīkāka informācija par publiskās apspriešanas aktivitātēm pieejama šeit >>>

Programmas materiāli izvietoti īpaši izveidotajā Talsu programmas mājas lapā >>>

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums:

  Vides pārskata projekta kopsavilkums 

   Vides pārskata projekts 

 

Papildus informācija:  www.grupa93.lv/talsi

 

************************************************

Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļā pieejami:

1.        Attīstības programmas (drukātā veidā):

1.1.   Talsu rajona Virbu pagasta attīstības programma 2000.-2012.gadam

1.2.   Ģibuļu pagasta attīstības programma 1999.-2011.gadam

1.3.   Balgales pagasta attīstības programma 2006.-2018.gadam.

1.4.   Lībagu pagasta teritorijas attīstības plāns 2000.-2012.gadam

1.5.   Laucienes pagasta attīstības plāna 1.daļa attīstības programma

1.6.   Strazdes pagasta teritorijas attīstības plāns 200.-2012. gadam

1.7.   Stendes pilsētas attīstības programma 2004.02016.gadam

1.8.   Talsu integrētās attīstības programma 2008.-2014.gadam

1.9.   Talsu rajona attīstības programma 2007.-2013.gadam.

2.        Pētījumi, plāni:

2.1.   Izpētes veikšana un projekta dokumentācijas izstrāde tūrisma attīstībai Talsu rajonā – 2005.gads ( ES Phare Atbalsts projektu sagatavošanai „Ziemeļkurzeme – SKATIES” ietvaros);

2.2.   Dabas parka „Talsu Pauguraine” Ainavu pārvaldības plāns ( PHARE finansētā projekta „Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Talsu un Liepājas rajonos” ietvaros)

 

Talsu novada fonda īstenotā projekta „Iedzīvotāju iniciatīvas- Talsu novadam” (Projekts īstenots Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību un Talsu novada pašvaldības atbalstu) aktivitāšu – apkaimes Ideju darbnīcu un III novada foruma rezultāti apskatāmi Talsu novada fonda mājas lapā

http://www.tnf.lv/fonds/ideju_darbnicas

http://www.tnf.lv/fonds/talsu-novada-iii-iedzivotaju-forums

 

 

**************************************************************

 Talsu integrētās attīstības programma

 

Talsu integrētās attīstības programma apstiprināta 2008. gada 26. maija domes sēdē

 

 Talsu integrētās attīstības programma

  Vides parskats

 

Prioritātes "Policentriskā attīstība" ietvaros realizējamo projektu rezumējumi

 Ielu infrastruktūras uzlabošana

 Ielu infrastruktūras uzlabošana sasniedzamības sekmēšanai

 Kultūras infrastruktūras uzlabošana Talsos  

 Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana Talsos 

 Realizējamo projektu indikatīvās izmaksas

 

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets