Nosūtīt draugam 

Kad svētki paiet Tiņģerē....

27/07/2011

 

     Pēc notikumiem bagātas nedēļas Tiņģerē dienas rit savu gaitu un ir skaidrs, ka nekas jau nav beidzies. Esam kļuvuši pieredzes bagātāki un lepojamies, ka nu pilī var mācīties aust, gleznot, veidot darbus oforta tehnikā vai linogriezumā. Šobrīd stellēs iesāktajā Tiņģeres deķī jau  ieausti tik daudz mūsu apmeklētāju vēlējumi, ka šķiet, krāsas kļuvušas īpaši košas. Vēstures istaba glabā mūsu vecvecvecāku mīļlietiņas, Tiņģeres skolas atmiņas un liecības par kolhozu gadiem. Tomēr ikviens aicināts dāvināt kādas senlietas vai interesantus priekšmetus, kuri māju bēniņos stāv noputējuši un bez pielietojuma. Šeit ir iespēja atdot šīm lietām jaunu elpu!

Turpinās darbs pie veselības istabas projekta otrās kārtas un drīz vien aicināsim interesentus izmantot jaunās vingrošanas ierīces. Orientēšanās sacensībās secinājām, ka nemaz tik viegli nebija atpazīt fotogrāfijās iemūžinātos mirkļus. Esam izlielījuši savu preci tirgus dienā, labi atpūtušies draugu koncertā, kuru pils baronlielskungs ar kundzi dāvāja saviem viesiem un atklājuši, ka mums ir tik daudz draugu! Nedēļu noslēdzām ar aktīvu sportošanu un labi un saturīgi pavadīta laika sajūtu.

Tingere.jpg

       Svētki nebūtu izdevušies bez liela atbalstītāju pulka, tādēļ vislielākais PALDIES Talsu novada sporta nodaļai, Tabitai Kalniņai, Dundagas pils tērpu glabātuves meitenēm, Skaidrītei Bičulei, Draugu koncerta dalībniekiem, Baibai Kalnai, rokdarbnieču klubiņam „Tinga”, pensionāru klubam „Mārsils”, Kalnmuižas atraktīvajām zemniecēm, pārvaldes darbiniekiem, individuālajiem ziedotājiem un visiem pagasta iedzīvotājiem, kuri ar savu atbalstu un klātbūtni kuplināja Tiņģeres svētku nedēļas pasākumus!

 

Tiņģeres saieta nama direktores p.i.

Vita Krauze

 

Atpakaļ

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets